Spawanie Metodą TIG, co to znaczy?

Spawanie Metodą TIG, co to znaczy?

Metoda TIG to ozdobna obróbka powieszchniowa – czyli szlifowanie lub polerowanie. Jest stosowana w szczególności gdzie potrzebna jest zwiększona jakoś i wytrzymałość uzyskiwanych spoin. Metodę TIG stosuje się podczas spawania konstrukcji ze stali niskostopowych, wysokostopowych oraz do spawania metali niezależnych.

Zaletami stosowania metody TIG są

  • Wysoka jakość złącza spawanego. Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, korzystny kształt i estetyka złącza, z reguły pozbawione są niezgodności spawalniczych.
  • Brak rozprysków
  • Wszechstronność. Możliwość łączenia prawie wszystkich metali i ich stopów. Możliwość łączenia, również materiałów różnorodnych.
  • Możliwość precyzyjnej kontroli nad przebiegiem procesu spawania. Kontrola ilości wprowadzonego ciepła, kontrola ilości wprowadzonego materiału dodatkowego, kontrola zachowania się jeziorka spawalniczego.